brokeyou


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇮🇴British Indian Ocean Territory
  • kat #2267
Servidors preferits (2)
Aparences (2)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"brokeyou"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"brokeyou"}