brini


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
 • Localització
  🇻🇮Virgin Islands (U.S.)
 • Comptes
 • brini         🌹#0009
Servidors preferits (1)
Aparences (1)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"brini"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"brini"}