blunt_lol_xd


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇬🇧United Kingdom
Servidors preferits (1)
Aparences (25)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"blunt_lol_xd"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"blunt_lol_xd"}