becomeweaker🏳️‍🌈


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
Amics (1) (API)
5I4
Servidors preferits (1)
Aparences (19)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"becomeweaker"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"becomeweaker"}