bebecita❤️


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇬🇧United Kingdom
  • Comptes
  • ❀𝑀𝒾𝓇𝓎❀[𝒜♡𝐿] ✔#6852
Servidors preferits (2)
Aparences (8)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"bebecita"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"bebecita"}