bamkjes


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇸🇰Slovakia
  • Comptes
És “bamkjes” el teu compte de Minecraft? Reclama'l ja i personalitza el teu perfil!
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"bamkjes"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"bamkjes"}