appple96


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇬🇪Georgia
  • Comptes
Amics (1) (API)
Pug🐾
Servidors preferits (2)
Aparences (30+)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"appple96"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"appple96"}