ah40001725


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Comptes
Amics (1) (API)
Servidors preferits (1)
Aparences (28)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"ah40001725"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"ah40001725"}