adik_luka


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇾🇪Yemen
  • Comptes
Aparences (30+)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"adik_luka"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"adik_luka"}