addolin


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇭🇰Hong Kong
  • Comptes
  • otita | anson #0001
Servidors preferits (1)
Aparences (9)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"addolin"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"addolin"}