a5l


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇬🇧United Kingdom
Amics (1) (API)
Servidors preferits (1)
Aparences (19)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"a5l"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"a5l"}