_r3ikell


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇦🇱Albania
  • Comptes
Aparences (15)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_r3ikell"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_r3ikell"}