_iTzMathiPvP_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
Aparences (13)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_iTzMathiPvP_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_iTzMathiPvP_"}