_gb80_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇮🇳India
  • Comptes
  • GPAtakeLboy80XD#3335
Amics (1) (API)
ab✅
Servidors preferits (3)
Aparences (23)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_gb80_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_gb80_"}