__Luz__


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Servidors preferits (2)
Aparences (3)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"__Luz__"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"__Luz__"}