_Xil3nt_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Aparences (2)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_Xil3nt_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_Xil3nt_"}