_Victoria70_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Servidors preferits (4)
Aparences (18)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_Victoria70_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_Victoria70_"}