_Tiger_Dz_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇩🇿Algeria
  • Comptes
  • !ᴰᴱᴬᴰ|│ ŦĨĢẼṞ | 🎇#7341
Aparences (10)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_Tiger_Dz_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_Tiger_Dz_"}