_The13thDoctor_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇺🇸United States
  • _The13thDoctor_#0307
Servidors preferits (1)
Aparences (3)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_The13thDoctor_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_The13thDoctor_"}