_SinLimites


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇵🇪Peru
  • Comptes
Servidors preferits (1)
Aparences (16)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_SinLimites"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_SinLimites"}