_Nonyy


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇺🇲United States Minor Outlying Islands
  • Comptes
  • Nonyy#6266
Aparences (7)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_Nonyy"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_Nonyy"}