_No_YT_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇨🇱Chile
  • Comptes
Amics (1) (API)
Servidors preferits (4)
Aparences (9)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_No_YT_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_No_YT_"}