_NeytoorD


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇺🇾Uruguay
  • Comptes
  • NeytorLokuras👻็็็็็็็็็็็็ 爱#4740
Amics (3) (API)
Aparences (30+)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_NeytoorD"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_NeytoorD"}