_MrThiago_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
És “_MrThiago_” el teu compte de Minecraft? Reclama'l ja i personalitza el teu perfil!
Aparences (5)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_MrThiago_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_MrThiago_"}