_Maiik


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
Servidors preferits (2)
Aparences (5)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_Maiik"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_Maiik"}