_EliteOreo


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇳🇱Netherlands
  • Comptes
  • _EliteOreo#0428
Servidors preferits (3)
Aparences (2)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_EliteOreo"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_EliteOreo"}