_ELDEMAR


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇧🇷Brazil
  • Comptes
És “_ELDEMAR” el teu compte de Minecraft? Reclama'l ja i personalitza el teu perfil!
Aparences (30+)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_ELDEMAR"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_ELDEMAR"}