_Deimos__


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇯🇵Japan
Servidors preferits (1)
És “_Deimos__” el teu compte de Minecraft? Reclama'l ja i personalitza el teu perfil!
Aparences (8)
Capes (1)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_Deimos__"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_Deimos__"}