_DawidXek_


Aparences (11)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_DawidXek_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_DawidXek_"}