_Danone_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇳🇱Netherlands
Servidors preferits (1)
És “_Danone_” el teu compte de Minecraft? Reclama'l ja i personalitza el teu perfil!
Aparences (11)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_Danone_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_Danone_"}