_Cixi_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇩🇪Germany
  • Comptes
  • 1.☆_xrl1xh_☆#8524
Aparences (30+)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_Cixi_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_Cixi_"}