_CarlosEz_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇻🇪Venezuela
  • Comptes
  • _CarlosEz_ #8697
Servidors preferits (3)
Aparences (28)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_CarlosEz_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_CarlosEz_"}