_Andrik740_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇷🇺Russia
  • Comptes
Amics (1) (API)
Servidors preferits (2)
És “_Andrik740_” el teu compte de Minecraft? Reclama'l ja i personalitza el teu perfil!
Aparences (3)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_Andrik740_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_Andrik740_"}