ZER0USEK_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇸🇰Slovakia
  • Comptes
Aparences (2)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"ZER0USEK_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"ZER0USEK_"}