Yusarii🖤


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇨🇿Czech Republic
  • Comptes
  • Yusarii ♡ #2772
Aparences (30+)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Yusarii"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Yusarii"}