YoMamma0_0


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Amics (1) (API)
Servidors preferits (5)
Aparences (1)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"YoMamma0_0"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"YoMamma0_0"}