YeahYayMoreTea


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇵🇸Palestine
  • Comptes
  • The Best Of 2018™#0078
Aparences (2)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"YeahYayMoreTea"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"YeahYayMoreTea"}