Yci💥


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇬🇧United Kingdom
  • Comptes
  • 🐦Be sure|#0000
Amics (4) (API)
Aparences (1)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Yci"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Yci"}