WITHNESS


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇨🇱Chile
  • Comptes
Servidors preferits (3)
Aparences (30+)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"WITHNESS"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"WITHNESS"}