Vakh


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇫🇷France
  • Comptes
  • My snap briantjonathan3 Vakh#5394
Servidors preferits (3)
Aparences (11)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Vakh"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Vakh"}