V3ruG0D


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇲🇬Madagascar
  • Comptes
Aparences (14)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"V3ruG0D"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"V3ruG0D"}