Uni7w7_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇪🇨Ecuador
Aparences (28)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Uni7w7_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Uni7w7_"}