Twayko


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇳🇪Niger
Aparences (30+)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Twayko"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Twayko"}