Tranquilidades


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇺🇾Uruguay
  • Comptes
  • ҠℹŁŁ_₮ӇΣ_ƦЄӼ#9230
Servidors preferits (3)
Aparences (28)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Tranquilidades"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Tranquilidades"}