TGC_Kevin


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇳🇱Netherlands
  • Comptes
  • TGC_Kevin#9483
Servidors preferits (2)
Aparences (30+)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"TGC_Kevin"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"TGC_Kevin"}