T00G00D4Y0U


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇩🇪Germany
Amics (1) (API)
Servidors preferits (1)
Aparences (4)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"T00G00D4Y0U"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"T00G00D4Y0U"}