Sw3rD


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇪🇬Egypt
  • Comptes
  • - N 0 T S W 3 R D .#0126
Servidors preferits (3)
Aparences (30+)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Sw3rD"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Sw3rD"}