Stupid_XiaoTuzi


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇹🇼Taiwan
Amics (1) (API)
Servidors preferits (1)
Aparences (30+)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Stupid_XiaoTuzi"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Stupid_XiaoTuzi"}