SrGamer_Extreme


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇺🇸United States
  • SrGamer_Extreme#5401
Amics (1) (API)
Aparences (13)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"SrGamer_Extreme"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"SrGamer_Extreme"}