Spotlight_t


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇯🇵Japan
  • Comptes
  • 💦 ᴷᵞˢ 💦#0666
Aparences (23)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Spotlight_t"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Spotlight_t"}